n Haarlem vinden huiskamerconcerten plaats. Ik heb een website ontworpen om deze te promoten. Het platform Automad is als experiment gebruikt voor de creatie, wat interessante resultaten opleverde. Na corona is de website minder in gebruik. (Zie verder bij uitleg)

Huiskamer Concerten

Link: https://huiskamerconcert.houtpleincentraal.nl/

Gestart: 2019

Gemaakt met: AUTOMAD  (uitleg)