De Bijna Gratis Markt, een bijzondere kringloopwinkel met een bestaande website, benaderde mij met een verzoek voor het doorvoeren van noodzakelijke aanpassingen. De oorspronkelijke website was ontworpen in Wordpress en na het uitvoeren van de gevraagde aanpassingen, functioneerde deze weer naar behoren. Echter, het was duidelijk dat de vele wijzigingen de laadsnelheid van de website aanzienlijk hadden verminderd. Gezien het feit dat de website slechts een beperkt aantal pagina's bevatte, heb ik besloten de website opnieuw te ontwerpen met behulp van WYSIWYG. Dit resulteerde in een significant snellere website die dezelfde informatie biedt.

Bijna gratis markt

Link: https://bijnagratismarkt.nl/

Gestart: 2022 (huidige versie)

Gemaakt met: WYSIWYG  (uitleg)